Kurallar

EnderOyuncu NETWORK SUNUCUSUNA KAYIT SÖZLEŞMESİ

Web sitemiz üzerinden (www.EnderOyuncu.com) kayıt olan ve şu anda kayıtlı olan herkes aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANICI KAYITLARI
1.1 EnderOyuncu'a kayıt olan bütün kullanıcıların şifreleri SHA256 özel şifreleme metoduyla şifrelenmektedir. 3. şahıslar tarafından bu şifrelere kimse erişemez.
1.2 Kayıt olurken girdiğiniz e-posta hesabınız hesap güvenliği açısından size yardım sağlayacaktır. Yanlış girilmesi, eksik girilmesi kullanıcının hatasıdır.
1.3 180 gün içerisinde girilmeyen bütün hesaplar sistem tarafından otomatik bir şekilde silinebilir.
1.4 Kullanıcı şifresini başka kullanıcılarla paylaşması durumunda hesabının güvenliğini riske attığını kabul etmiş sayılır.
1.4.1 Kullanıcı www.EnderOyuncu.com adresine kayıt olduğu şifresi ile başka bir sitede giriş yaptığı takdirde şifresinin riske atılıp, hesabının şifresinin çalınabileceğini peşinen kabul eder.
1.5 EnderOyuncu'a kayıt olan her kullanıcı e-posta bilgilerini doğru vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap yasaklanabilecek, kapatılabilecektir.
1.6 Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden EnderOyuncu sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUKLAR
2.1 EnderOyuncu, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkına ve her zaman saklı tutma hakkına sahiptir.
2.2 EnderOyuncu, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
2.3 Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde gerekli cezai işlem yapılacağını bildiğini kabul eder.
2.4 Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
2.5 Kullanıcı, oyun içindeki faaliyetlerinde kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘EnderOyuncu’ yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
2.6 Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1 EnderOyuncu sunucusunda yer alan bilgiler, eklentiler, haritalar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. EnderOyuncu'ın eklentilerinin, haritalarının, site dosyalarının kopyalanması söz konusu dahi edilemez.

GİZLİLİK
4.1 EnderOyuncu, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; e-posta adresi, şifre bilgisi, kredi yükleme işlemleri gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
4.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER
5.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
6.1 Bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
7.1 EnderOyuncu, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

KASITLI ZARAR VERME
8.1 EnderOyuncu'a 3. Parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek yasaktır. Bunları yapan kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı 244. Maddesi gereğince yapan kişi/kişiler cezalandırılacaktır. (http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5192)
Bahsi geçen kanun:

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
DELİL SÖZLEŞMESİ
9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın kullanıcı adı, şifre, ip kayıtları ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

ÖZEL SEBEPLER
10.1 Kullanıcısunucu içerisinde kullandığı 3. Parti programlar (Hile) ile sunucudan sınırsız uzaklaştırılabilir.
10.2 Kullanıcı sunucu içerisinde yazdığı küfür, hakaret vb. gibi söylemlerden dolayı sınırsız uzaklaştırılabilir.
10.3 EnderOyuncu yetkilileri hesabınızı herhangi bir sebepten ötürü askıya alabilir, sınırsız uzaklaştırabilir ve/veya silebilir. Kullanıcı, EnderOyuncu yetkilileri hesabınızı sildiği zaman itiraz etme hakkına sahip değildir.
10.4 EnderOyuncu yetkilileri gerekli durumlarda hesaplara istediği süre kadar el koyma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu duruma itiraz edemez.
10.5 Alınan VIP üyeliklerde oluşabilecek sorunlardan dolayı kullanıcı EnderOyuncu yetkililerini dava etme hakkına sahip değildir!
10.6 Oyun içinde bulunan bütün eşyalar, satın alınan eşyalar, özellikler tamamen EnderOyuncu malıdır. Kullanıcıların bunlarda her hangi bir hakkı yoktur, istenildiği zaman el koyulabilir.

KREDİ YÜKLEME
11.1 Alınan her kredi bağış olarak sayılmaktadır. Kullanıcı gönderdiği bütün para bağış olarak geçmektedir ve bu bağışının karşılığında ona kredi, yetki verilmektedir.
11.2 Kullanıcı bağış gönderdiği zaman bu bağışının iadesi söz konusu dahi değildir.
11.3 Kullanıcının bağış atarken kullandığı bilgiler tamamen saklıdır.
11.4 Kullanıcın hesabındaki kredilere gerektiği zaman yetkililer tarafından el koyulabilir.

11.5 18 yaşından küçük olan kişiler sadece aile bireyleri ile ödeme yapabilirler.